Χορηγίες – Δωρεές

Η επένδυση στην εκστρατεία ECOMOBILITY και στην εκστρατεία FREE MOBILITY είναι επένδυση στην καλλιέργεια και ευαισθητυοποίηση της νέας γενιάς και είναι μια επένδυση για το μέλλον.

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2017-18 και η Εκστρατεία FREE MOBILITY 2017-18, είναι ενέργειες μη επιχορηγούμενες και μη επιδοτούμενες. Είναι προγράμματα που υλοποιούνται με την εθελοντική συνεισφορά των εκπορσώπων όλων των Ιδυμάτων, των Οργανισμών και των ΜΚΟ που συμμετέχουν στη συστράτευση.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση έχουν και οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να στηρίξουν με οικονομικούς πόρους ή υπηρεσίες την κάλυψη μέρους των απαιτήσεων των δύοι εκστρατειών, που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα με σημαντική επίδραση στην αλλαγή συμπεριφορών και στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των πόλεων.

Πρόκειται για μια συλλογική εθελοντική προσπάθεια, που είναι αφιερωμένη στη διάπλαση της περιβαλλοντικής αντίληψης των εφήβων μας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, την ισότητα μεταξύ των ανθρώπωνς και την ελευθερία μετακίνησης.

Ο Εθελοντικός Οργανσιμός για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με τη συνεργασία σημαντικών και αξιόλογων Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών της χώρας, διοργανώνει για δέκατη πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την Εκστρατεία που έχει συνεισφέρει σημαντικά στη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων της χώρας και στη διαμόρφωση αντίληψης των νέων μας.

Οι Εκστρατείες καλλιεργούν έντονα την εμπλοκή των των εφήβων με τα κοινά και ενεργοποιούν τον ερεθισμό τους μέσα από το μήνυμα “Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται”. Έτσι, έχει κυρίαρχη θέση στην καλλιέργεια και ενεργοποίηση των μαθητών, με σκοπό την ευρύτερη διάδοση του μηνύματος στην οικογένεια, στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα.

Φιλοδοξία της Επιτροπής Οργάνωσης είναι η Εκστρατεία ECOMOBILITY και η Εκστρατεία FREE MOBILITY να αγκαλιαστούν από ώριμες Εταιρίες, εμπλουτίζοντας τα προγράμματά τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνεισφέροντας σε Εθνικό ή/και Τοπικό επίπεδο, που επιτυγχάνεται μέσα από τις δράσεις και εκδηλώσεις της Εκστρατείας.

Η συνεισφορά από τις Χορηγίες και τις Δωρεές για την υλοποίηση της εκστρατείας καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τη συνεισφορά των συντελεστών.

Οι Χορηγοί, οι Υποστηρικτές και οι Αρωγοί μπορούν να συμμετέχουν επίσης με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών και με την προσφορά υπηρεσιών (Διαμονή, μετακινήσεις εκτυπώσεις κ.ά.). Οι Χορηγοί Επικοινωνίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές, σε αναλογία κόστους, για την προβολή της εκστρατείας είτε σε Εθνικό, είτε σε Τοπικό Επίπεδο.

Η απόδοση από την ανάπτυξη της εκστρατείας σε πάνω από 25 πόλεις και σε μεγάλη χρονική διάρκεια, προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στους Χορηγούς και Υποστηρικτές της εκστρατείας.

Πληροφορίες : ECOCITY 210.6196757 – info@ecocity.gr 

Συνεργαζόμενοι φορείς

Περήφανοι για τους Χορηγούς μας

AIROTEL Stratos Vassilikos Auto Triti ReCSR
CSR NewsWebOlution Rex Green Agenda
Η Εφημερίδα των ΣυντακτώνNaturaCombatt ΕΛΤΑ ΚΕΔΕ