en

Συμμετοχή

H Συμμετοχή στις Εκστρατείες ECOMOBILITY, FREE MOBILITY και ECO 2 MOBILITY

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY υλοποιείται ετήσια από το 2003. Έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίων, από κάθε πόλη της χώρας μας και συγκεκριμένα ομάδες που αποτελούνται από 8 μαθητές. Πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο πλέον πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό οι έφηβοι, μέσα από την αυτενέργεια, να προσεγγίσουν βιωματικά τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών του CO2, τις δυσκολίες που προκαλούν οι συνθήκες και οι συνήθειες μετακίνησης των πολιτών, οι επιπτώσεις τους στην κλιματική αλλαγή αλλά και στην καθημερινότητα των πόλεων, κάτι που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Επίσης, οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν ελεύθερα και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (γεωφυσικές, δημογραφικές, οικονομική δραστηριότητα – λιμάνι, αεροδρόμιο, κ.ά.) και να προτείνουν λύσεις σύμφωνες με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με γνώμονα την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων στην περιοχή τους.

Η Εκστρατεία FREEMOBILITY υλοποιείται από το 2013 και είναι παράλληλη δράση της εκστρατείας ECOMOBILITY στα Ειδικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη των προβλημάτων για ελεύθερη πρόσβαση ως ίσου δικαιώματος όλων των πολιτών στην ανεμπόδιστη μετακίνηση. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του προγράμματος δεν απομειώνεται, αλλά η έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση και στη μέριμνα της τοπικής κοινωνίας και στις πολιτικές που εφαρμόζονται (ή απουσιάζουν) αναφορικά με την άμβλυνση των σχετικών εμποδίων. Παράλληλα, παρατηρούνται και αποτυπώνονται οι περιβαλλοντικές/ατμοσφαιρικές επιπτώσεις που προέρχονται από αντικοινωνικές συμπεριφορές και προτείνονται λύσεις για την αποκατάσταση/βελτίωσή τους σε τοπικό επίπεδο.

Η Εκστρατεία ECO 2 MOBILITY υλοποιείται από το 2018 στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, και αποτελεί επίσης παράλληλη δράση της εκστρατείας ECOMOBILITY. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναγνώριση των προβλημάτων μετακίνησης και μεταφορών στις πόλεις σε συνάρτηση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις υποδομές και την τοπική ανάπτυξη. Η ευρύτερη έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας των εκπαιδευομένων εμπλουτισμένο με δράσεις παρέμβασης στις πόλεις τους.

Η γενική προσέγγιση της εκστρατείας ECOMOBILITY και των παράλληλων δράσεων είναι οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι, μέσα από την παρατήρηση, να εντοπίσουν προβλήματα μετακίνησης και κυκλοφορίας, ελλείψεις συγκοινωνιακής δομής και προβλέψεων, προβληματική οδική συμπεριφορά ιδιωτών και επαγγελματιών, επιπτώσεις στην πόλη και την ποιότητα ζωής των πολιτών από τα παραπάνω αλλά και -πιθανώς- από την λειτουργία παρακείμενων αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, λιμανιών, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και άλλων συνθηκών που τελικά επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα ειδικά στην πόλη τους και επιδεινώνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμα έχει εθελοντικό χαρακτήρα και πρόκειται για μία σημαντική συστράτευση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εφήβων και ενηλίκων. Μετά την πιλοτική εφαρμογή της πρότασης που έγινε σε 10 Δήμους της Αττικής το 2003 ακολούθησε η μελέτη των συμπερασμάτων από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ο.Δ.Ε.& Μ.Ε. (MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συντονιστής καθηγητής Γιώργος Πανηγυράκης) και το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συντονιστής καθηγητής Κώστας Φυτιάνος). Με βάση τα συμπεράσματα οριστικοποιήθηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της Εκστρατείας. Πλέον, η Εκστρατεία είναι εγκεκριμένη από ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ και συμμετέχει ως mobility action της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Καλλιεργεί αποτελεσματικά την κοινωνική και περιβαλλοντική διάπλαση των εφήβων, μέσα από το μήνυμα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται» και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα, καθώς παράγει σημαντικά αποτελέσματα και ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης στις πόλεις.

Από το 2013 ξεκίνησε να υλοποιείται η Εκστρατεία FREEMOBILITY, μετά από την συνεχή παρουσίαση των προβλημάτων εμποδισμού και αδυναμίας ελεύθερης πρόσβασης συνανθρώπων μας που ζουν στις πόλεις στις προτάσεις των μαθητών.

Η επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα των εκστρατειών κίνησε το ενδιαφέρον των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας οπότε, μετά την πιλοτική εφαρμογή, το ECO 2 MOBILITY εντάχθηκε ως παράλληλη δράση. Οι εκπαιδευόμενοι-ενήλικες γνωρίζοντας καλά τις καθημερινές δυσκολίες στις πόλεις, κινητοποιούνται ως ενεργοί πολίτες, κινητοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης στις πόλεις.

Η παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία των εκστρατειών συνίσταται στον βιωματικό τους χαρακτήρα, την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, καθώς και στην ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων, όπως η εξωστρέφεια στην επικοινωνία, η οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων δημόσιου ενδιαφέροντος κ.ά.

Η Εκστρατεία διοργανώνεται όλα αυτά τα χρόνια από το ECOCITY, τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον.

Η συνεργασία με τους επιστημονικούς Φορείς και η ανάπτυξη των Επιτροπών Οργάνωσης και Αξιολόγησης, βοήθησε σημαντικά στην οριστικοποίηση και θεσμοθέτηση των κριτηρίων, με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων των μαθητών.

Το μήνυμα του ECOMOBILITY βασίζεται στην αυτενέργεια των εφήβων/εκπαιδευόμενων και την εθελοντική προσφορά, κάτι που είναι απαραίτητο και ισχύει και σε όλους τους συνεργαζόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.

Ποιο είναι το ζητούμενο της Εργασίας των μαθητών;

Η ενεργός συμμετοχή των νέων για εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα μετακίνησης στις μεγάλες πόλεις της χώρας, με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, είναι το ζητούμενο της εκστρατείας.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, για την αλλαγή συνθηκών και συνηθειών μετακίνησης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Το ECOMOBILITY ζητά από τους μαθητές να ερευνήσουν τα προβλήματα της περιοχής τους σε τοπικό επίπεδο (δήμος, γειτονιά, χωριό, νησί) που δημιουργούνται από τις συνήθειες κυκλοφορίας και τις συνθήκες που επικρατούν στην πόλη τους. Να εντοπίσουν ελλείψεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη, να κάνουν έρευνα στο σχολείο, στη γειτονιά και στη πόλη για τα προβλήματα που παρατηρούν γύρω τους, να σκεφτούν λύσεις και προτάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά την περιοχή που ζούνε και το σχολείο τους.

Το FREE MOBILITY ζητά από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Ειδικών Σχολείων, να ερευνήσουν τα προβλήματα της περιοχής τους, που προκαλούν δυσκολίες μετακίνησης εμποδιζόμενων ατόμων. Να εντοπίσουν συμπεριφορές έλλειψης σεβασμού στα δικαιώματα των πεζών και να τονίσουν στις Τοπικές Αρχές και στους πολίτες την ανάγκη ισότητας και ελευθερίας. Πρέπει να κάνουν έρευνα εκτός σχολείου και στη πόλη και να καταγράψουν τα προβλήματα που παρατηρούν, να σκεφτούν λύσεις και προτάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Το ECO 2 MOBILITY ζητά από τις ομάδες εκπαιδευομένων β’ κύκλου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας να αξιοποιήσουν, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, τις δυνατότητες που έχουν, ως ενήλικες, παρατήρησης και εντοπισμού προβλημάτων στην περιοχή τους και ανάληψης δράσης για την αντιμετώπισή τους. Εκτός αυτών, καλούνται να παρατηρήσουν και να εξετάσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που καταλύουν το δικαίωμα της ποιοτικής και ελεύθερης καθημερινής μετακίνησης. Καλούνται να μελετήσουν τρόπους και να προτείνουν λύσεις, με βάση τη νομοθεσία, τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών, που ισχύουν σήμερα.

Η εργασία κάθε ομάδας, θα παρουσιαστεί στη διάρκεια ανοικτής ειδικής εκδήλωσης, που πραγματοποιείται στην πόλη τους, σε συνεργασία με το ECOCITY και τις Επιτροπές Οργάνωσης.

Οι μαθητές/εκπαιδευόμενοι των Εκστρατειών ECOMOBILITYκαι ECO 2 MOBILITY, είναι απαραίτητο, μόνοι τους και χωρίς επέμβαση καθηγητών, να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν το έργο τους με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Η εργασία τους μπορεί να συνοδεύεται από θεατρικό δρώμενο, τραγούδι, στίχους, διάφορες κατασκευές, ηλεκτρονικές εφαρμογές, μακέτες, ζωγραφική, έντυπα ή ό,τι άλλο θα δημιουργήσει η φαντασία τους και επιλέξουν να συμπεριλάβουν.

Οι μαθητές της Εκστρατείας FREE MOBILITY, με την συνεργασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους και –εφόσον το κρίνουν- σε συνεργασία με άλλα Γυμνάσια της πόλης, παρουσιάζουν το έργο τους με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Η εργασία τους μπορεί να συνοδεύεται από θεατρικό δρώμενο, τραγούδι, στίχους, διάφορες κατασκευές, μακέτες, ζωγραφική, έντυπα ή ό,τι άλλο δημιουργήσει η φαντασία τους και το επιλέξουν ως βοηθητικό για την κατανόηση και την διάχυση των μηνυμάτων τους.

H συμμετοχή στην Εκστρατεία είναι ελεύθερη και εθελοντική. Μετά την αποστολή της Εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνονται τα Γυμνάσια, που μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν.

Η Αίτηση/Δήλωση Συμμετοχής γίνεται με απλό τρόπο, από το Διευθυντή ή τον Συντονιστή Καθηγητή, όπου συμπληρώνοντας τη φόρμα η αίτηση στέλνεται αυτόματα στο ECOCITY. Στη συνέχεια η Γραμματεία της Εκστρατείας θα στείλει στον αρμόδιο καθηγητή τις Οδηγίες και κάθε έγγραφο που θα χρειαστεί για να ενημερώσει και να προετοιμάσει την Ομάδα των Μαθητών για τις εργασίες τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σχολείων  για την περίοδο 2022 – 2023 

Σχολεία Γενικής Παιδείας

 • Εκπαιδευτήρια Δούκα, Δήμος Αμαρουσίου, Αττική
 • 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου, Δήμος Θεσσαλονίκης
 • 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Ιδιωτικό Γυμνάσιο Πλάτων, Δήμος Κατερίνης
 • Γυμνάσιο Γαζίου, Δήμος Μαλεβιζίου, Ηράκλειο Κρήτης
 • Γυμνάσιο Κρεμαστής, Δήμος Ρόδου
 • 5ο Γυμνάσιο Ξάνθης, Δήμος Ξάνθης
 • Γυμνάσιο Σκριπερού Μελ. Τ., Δήμος Κέρκυρας

Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Παιδείας

 • Ε.Ε.Ε.ΕΚ Νταού Πεντέλης – Ραφήνας, Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου
 • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Καλαμάτας, Δήμος Καλαμάτας
 • ΕΕΕΕΚ Πύργου, Δήμος Πύργου
 • ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου, Δήμος Ρεθύμνης
 • ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς, Δήμος Λιβαδειάς

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 • 1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού, Δήμος Κορυδαλλού
 • 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης
 • ΣΔΕ Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς
 • ΣΔΕ Πρέβεζας, Δήμος Πρεβέζης
 • ΣΔΕ Ιεράπετρας, Δήμος Ιεράπετρας

Χάρτης σχολείων

Χάρτης

Αιγίδα

ΥΠΕΝ Υπουργείο Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Συνεργαζόμενοι φορείς

Περήφανοι για τους Χορηγούς μας

Καθημερινή Business-TODAY WebOlution CSR&ESG REVIEW
CSR News FLEETNEWS.gr Infokids Ecopress Ecotec Natura
ΚΕΔΕ
Transport & Environment Clean Cities Mobility Action