Χορηγίες – Δωρεές

Η επένδυση στην εκστρατεία ECOMOBILITY και στην εκστρατεία FREE MOBILITYB είναι επένδυση στη νέα γενιά και στο μέλλον

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2016-17 και η Εκστρατεία FREE MOBILITY 2016-17, είναι ενέργειες μη επιχορηγούμενες και μη επιδοτούμενες, αλλά προγράμματα που υλοποιούνται με την εθελοντική συνεισφορά των εκπορσώπων όλων των Ιδυμάτων και των Οργανισμών που συμμετέχουν στη συστράτευση.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση έχουν και οι επιχειρήσεων που επιλέγουν να στηρίξουν με οικονομικούς πόρους ή υπηρεσίες την κάλυψη μέρους των απαιτήσεων των δύοι εκστρατειών, που απλώνονται σε όλη την Ελλάδα με σημαντική επίδραση στην αλλαγή συμπεριφορών και στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των πόλεων.

Πρόκειται για μια συλλογική εθελοντική προσπάθεια, που είναι αφιερωμένη στη διάπλαση της περιβαλλοντικής αντίληψης των εφήβων μας, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, την ισότητα μεταξύ των ανθρώπωνς και την ελευθερία μετακίνησης.

Ο Εθελοντικός Οργανσιμός για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με τη συνεργασία σημαντικών και αξιόλογων Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών της χώρας, διοργανώνει για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την Εκστρατεία που έχει συνεισφέρει σημαντικά στη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων της χώρας και στη διαμόρφωση αντίληψης των νέων μας.

Οι Εκστρατείες καλλιεργούν έντονα την εμπλοκή των των εφήβων με τα κοινά και ενεργοποιούν τον ερεθισμό τους μέσα από το μήνυμα “Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται”. Έτσι, έχει κυρίαρχη θέση στην καλλιέργεια και ενεργοποίηση των μαθητών με σκοπό την ευρύτερη διάδοση του μηνύματος στην οικογένεια, στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα.

Φιλοδοξία της Επιτροπής Οργάνωσης είναι η Εκστρατεία ECOMOBILITY και η Εκστρατεία FREE MOBILITY να αγκαλιαστούν από ώριμες Εταιρίες, εμπλουτίζοντας τα προγράμματά τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνεισφέροντας σε Εθνικό ή/και Τοπικό επίπεδο, που επιτυγχάνεται μέσα από τις δράσεις και εκδηλώσεις της Εκστρατείας.

Η συνεισφορά από τις Χορηγίες και τις Δωρεές για την υλοποίηση της εκστρατείας καλύπτουν μέρος της συνολικής δαπάνης. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τη συνεισφορά των συντελεστών.

Οι Χορηγοί και Υποστηρικτές μπορούν να συμμετέχουν επίσης με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών και με την προσφορά υπηρεσιών (Διαμονή, μετακινήσεις εκτυπώσεις κ.ά.) Οι Χορηγοί Επικοινωνίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές σε αναλογία κόστους για την προβολή της εκστρατείας είτε σε Εθνικό, είτε σε Τοπικό Επίπεδο.

Η αναλογία κόστους σύμφωνα με την ανάπτυξη της εκστρατείας σε πάνω από 25 πόλεις και σε μεγάλη χρονική διάρκεια, προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στους Χορηγούς και Υποστηρικτές της εκστρατείας.

Πληροφορίες : ECOCITY 210.6196757

Περήφανοι για τους Χορηγούς μας

Michelin Unilever Elite Κυδών WebOlution Auto Triti ReCSR CSR NewsDeal News Πράσινο Ecotec Ecozin